Valkion ab är världsledande inom Singlet Oxygen Energi-lösningar och applikationer.

Vårt uppdrag är att utnyttja kraften i naturen och göra det möjligt för människor, överallt, att njuta av en bättre livskvalitet. Sedan 1988 har vi varit engagerade i att utveckla och erbjuda lösningar som efterliknar den naturliga processen av fotosensibilisering.

Från vår bas i Sverige producerar vi och levererar produkter över hela världen. Trogen till Valkions grundare, Tony van der Valks vision återinvesteras en betydande del av företagets nettovinst i forskning och utveckling.

Varför är det så att det oftast finns enkla svar på svåra frågor? Hur kan vi finna balans och harmoni i livet? Vi vet att livet är långt ifrån okomplicerat. Människor i alla länder, i alla åldrar, oavsett livsstil, upplever att kraven ökar. Som ett resultat blir vår hälsa lidande och den naturliga inneboende balansen rubbas.

Valkion erbjuder produkter som efterliknar en process lika gammal och naturlig som livet självt.