Principen bakom singlettsyre-energin (SOE) är enkel


I naturen uppstår singlettsyre  bl.a. på ytan på blad från träd och buskar, genom en process kallad fotosensibilisering. Fotosensibilisering kräver syre, ljus och ett slags katalysator (till exempel klorofyll), vilken kan överföra ljusenergin till syret. Resultatet är singlettsyre med en särskilt hög energinivå.  Singlettsyre i sig är en fri radikal som kan orsaka oxidativ stress. Det har dock en mycket kort livslängd och återgår till sitt ursprungliga tillstånd inom någon hundratusendels sekund, vilket innebär att ingen singlettsyre kan lämna VALKION och följaktligen inte kan skada någon organism. 

VALKION imiterar naturen. Den energi som frigörs när singlettsyre återgår till sitt ursprungliga tillstånd har anmärkningsvärda egenskaper när den absorberas av vattenmolekyler i luften.

Vi har konstruerat och patenterat en process där singlettsyre-energi kan produceras hemma hos dig! Effekten av att andas VALKION-luft påminner om den känsla av välbefinnande efter en promenad i skogen, speciellt vid hög luftfuktighet.