Det har genomförts mängder av forskning och delats ut flera Nobelpris för nyvunna kunskaper om människokroppen och dess beståndsdelar, men ännu återstår mycket för vetenskapen att lära.